Huiskringen

Voor iedereen is er wel een kring die bij hem of haar past

In de ACG zijn op dit moment ongeveer 10 kringen actief. Dat geeft keuzemogelijkheden. Zo zijn er kringen voor jongvolwassenen, maar ook voor 65-plussers. Er zijn kringen die een bepaald thema of Bijbelboek behandelen, er is een kring waar de preek van zondag wordt besproken en er is een mannen- en vrouwengebedskring. Leden van de kluskring, zetten zich een dagdeel per maand in voor een ander d.m.v. het aannemen van een klus. Ook zij komen eens in de twee weken bij elkaar om samen een onderwerp te bespreken.
De kringen komen op verschillende avonden of ochtenden bij elkaar, in de oneven weken. Heb je interesse om deel te nemen aan een kring, of wil je eerst meer informatie, neem dan contact op met het secretariaat.