Aalsmeer over Hoop

logo-3-1

“Aalsmeer over Hoop” (AoH), wat houdt dat in? In de achterliggende periode (2014/2015) hebben de Lijnbaankerk, Levend Evangelie Gemeente (LEG), Oosterkerk, Dorpskerk en de Aalsmeerse CAMA Gemeente (ACG) besprekingen gevoerd over een verdere intensivering van de samenwerking gericht op de presentatie naar de Aalsmeerse samenleving. Vanaf medio 2016 is de Alphakerk ook deel gaan uitmaken van de werkgroep. Een samenwerking die zijn oorsprong kent in de jaarlijkse Tentdienst, het “Er is Meer” project en de landelijke Week van Gebed.

Alvorens concreet samen projecten op te pakken, is er eerst voor gekozen elkaar als kerken in het
hart te kijken: wat geloven we en wie en wat bindt ons? In welke geloofsbasis ligt onze
samenwerking? Dit heeft geleid tot een gezamenlijk geformuleerde geloofsbasis. Deze belijdenis
vormt het kader waarbinnen wij vorm en inhoud willen geven aan een verdere samenwerking en de activiteiten die daaruit mogen voortvloeien. In deze geloofsbasis verheugen en herkennen de (kerken)raden van de genoemde kerken zich als broeders en zusters. U kunt deze geloofsbasis hier downloaden en lezen.

Deze geloofsbasis wordt samengevat weergegeven in een praktisch en verkort missie statement van
de samenwerkende kerken: “Wij zijn geraakt door de liefde van Jezus en hebben ontdekt dat hij Hoop biedt in deze gebroken wereld. Daarom willen wij dit hoorbaar en zichtbaar maken in Aalsmeer”.

Het doel van de samenwerking is dus het hoorbaar en zichtbaar maken van de liefde van Jezus in
Aalsmeer door concrete projecten richting de Aalsmeerse samenleving gezamenlijk als kerken te
initiëren. Daarmee is het een missionair platform. Jezus biedt hoop voor iedereen in deze gebroken
wereld. Daarom is de werkgroep – die de samenwerking handen en voeten geeft – actief onder de
naam Aalsmeer over Hoop. Vanuit de genoemde kerken zijn er twee afgevaardigden per kerk.

Namens de ACG zitten Jan Martijn Abrahamse en Ad Kamsteeg in de werkgroep.

Concreet betekent dit dat er een gezamenlijke project Passie door Kunst is geweest rondom Pasen (2016).

Bij dit project werkten 14 (Aalsmeerse, christelijke) kunstenaars de 14 staties uit van de kruisweg van
Jezus en daarnaast uiteraard de Paasstatie (15e statie), welke de verrijzenis van Jezus betreft. Deze
15 kunstwerken vormen met elkaar het visuele verhaal rondom Pasen en werden in de week voor
Pasen (tot en met de tweede Paasdag) tentoongesteld in De Oude Veiling in Aalsmeer centrum.

Hiermee werd in Aalsmeer een plek gegeven van bezinning en voorbereiding op het Paasfeest waar
men (opnieuw) kon ontdekken waarom Pasen voor christenen hét feest is.  Vanuit de ACG hebben
Abel van Dam, Berend Withaar en Ravenna Buijs als kunstenaar meegewerkt.

Daarnaast wordt er in de werkgroep Aalsmeer over Hoop bijvoorbeeld gesproken over een
gezamenlijke website en is als gezamenlijke kerken een brief naar de Burgemeester en Wethouders
verstuurd inzake de vluchtelingenproblematiek. Een citaat uit deze brief luidt:

“Wij willen u ook kenbaar maken dat – los van uw eigen verantwoordelijkheid om samen met de
officiële hulpinstanties deze mogelijk toekomstige vluchtelingen onderdak, huisvesting en
begeleiding te bieden – wij als ondertekende kerken onze (praktische) hulp in één of andere vorm
willen geven waar dat in ons vermogen ligt. Daartoe mag u een beroep op ons doen.”

Als kerk zijn we van mening dat we onze naaste moeten liefhebben en voor ze moeten zorgen in
welke vorm dan ook.

Eind 2016 wordt op initiatief van AoH een kerstdiner georganiseerd in Studio’s Aalsmeer. Bedoeld voor met name mensen van buiten onze kerk die eenzaam zijn of financieel maar net het hoofd boven water kunnen houden.
Samen met een aantal maatschappelijke partners heeft Aalsmeer over Hoop dit kunnen organiseren. In één van de sfeervolle zalen van Studio’s Aalsmeer zal een 4 gangen diner gratis worden aangeboden aan de gasten. Tijdens het eten is er live kerstmuziek en zal ook het kerstverhaal worden verteld. Een plaatselijke politieke partij regelt waar nodig vervoer van de gasten.
Via maatschappelijke kanalen krijgen mensen, voor wie dit bedoeld is en die voornamelijk in de regio Aalsmeer wonen, een uitnodiging.
De gasten van het kerstdiner mogen aan het eind van de avond een persoonlijke wens in een boom hangen. Op deze manier hopen we het contact met hen te vervolgen.

Wilt u meer informatie over dit platform, heeft u vragen of suggesties? Schroom niet en neem
contact op met ondergetekende.

Namens Aalsmeer over Hoop voor de ACG,

Ad Kamsteeg