Mission Statement

Het mission statement van de ACG luidt:
Mensen bij Jezus brengen, hen welkom heten en toerusten tot toegewijde volgelingen van Jezus, voor een bediening in de gemeente en een missie in de wereld, tot de eer van God.

Of kort gezegd:
Jezus vinden,
Jezus volgen,
Jezus verkondigen.

Wij zoeken en vinden elkaar in:
Passie voor Jezus, want Hij is het waard om voor te leven
Passie voor nog niet-gelovigen, want iedereen moet dit nieuws horen.

Door de verschillen in achtergrond is er variatie in geloofsbeleving. Wij geven elkaar ruimte in de vormgeving van het geloof.
Een substantieel deel van ons komt oorspronkelijk uit een christelijk nest; deels uit de ACG zelf.
Een klein aantal kwam tot geloof via een Alpha-cursus, Diner-time of een andere activiteit en zijn langs die weg aan onze gemeente toegevoegd.

Graag gaan we in gesprek over geloofszaken, zowel inhoudelijk als in praktische zin.